Hatályos 2016. január 1-től

Tt. 241/1993

Törvény
AZ ÁLLAMI ÜNNEPEKRŐL, A MUNKASZÜNETI NAPOKRÓL ÉS AZ EMLÉKNAPOKRÓL


Kelt: 1993. október 20.


Módosítva:
Tt. 201/1996., hatályos 1996. július 11-től
Tt. 156/1998., hatályos 1998. július 1-től
Tt. 285/1999., hatályos 1999. november 12-től
Tt. 396/2000., hatályos 2000. november 28-tól
Tt. 442/2001., hatályos 2001. november 5-től
Tt. 424/2010., hatályos 2011. július 11-től
Tt. 409/2015., hatályos 2016. január 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő törvényt alkotta:


1. §
Állami ünnepek
Az állami ünnepek az alábbiak:
a) január 1. – A Szlovák Köztársaság megalakulásának napja,
b) július 5. – Szent Cirill és Szent Metód ünnepe,
c) augusztus 29. – a szlovák nemzeti felkelés évfordulója,
d) szeptember 1. – A Szlovák Köztársaság Alkotmányának napja,
e) – november 17. - A szabadságért és demokráciáért folytatott harc napja.

2. §
Munkaszüneti napok
(1) Az állami ünnepek munkaszüneti napok.1)
(2) További munkaszüneti napok – a vasárnapokon kívül – az alábbi ünnepek:
a) január 6. – Urunk megjelenése (vízkereszt és a pravoszláv karácsony),
b) nagypéntek,
c) húsvéthétfő,
d) május 1. – a munka ünnepe,
e) szeptember 15. – Fájdalmas Szűzanya,
f) november 1. – Mindenszentek ünnepe,
g) december 24. – szenteste,
h) december 25. – karácsony első napja,
i) december 26. – karácsony második napja,
j) május 8. – A fasizmus felett aratott győzelem napja.

3. §
Emléknapok
A Szlovák Köztársaság emléknapjai az alábbiak:
a) március 25. – Az emberi jogokért folytatott küzdelem napja,
b) április 13. – Az igazságtalanul üldözöttek napja,
c) május 1. – A Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának napja,
d) május 4. – M. R. Štefánik halálának évfordulója,
f) június 7. – a Szlovák nemzet memorandumának évfordulója,
g) július 5. – A külföldi szlovákok napja,
h) július 17. – A Szlovák Köztársaság szuverenitása kikiáltásának évfordulója,
i) augusztus 4. – A Matica slovenská napja,
j) augusztus 10. – A bányaszerencsétlenségek áldozatainak emléknapja,
k) szeptember 9. – A holokauszt és a faji erőszak áldozatainak emléknapja,
l) szeptember 19. – A Szlovák Nemzeti Tanács megalakulásának napja,
m) október 6. – A kárpát-duklai hadművelet hőseinek napja,
n) október 27. – A csernovai tragédia napja,
o) október 28. – Az önálló csehszlovák állam megalakulásának napja,
p) október 29. – Ľudovít Štúr születésének napja,
r) október 30. – a szlovák nemzet kiáltványának évfordulója,
s) október 31. – A reformáció napja,
t) december 30. – Szlovákia önálló egyháztartományként való kihirdetésének napja.

4. §
Átmeneti rendelkezések
A külön jogszabályok2) szerinti október 28-ai, eddig állami ünnepként törvénybe foglalt nap az 1993-as évben munkaszüneti nappá válik.3)

5. §
Hatályon kívül helyező rendelkezések
Hatályát veszti:
1. A Tt. 93/1951. sz., az állami ünnepről, munkaszüneti napokról, valamint az emlék- és jeles napokról szóló törvénye a Tt. 65/1965. sz., a Tt. 56/1975. sz., a Szövetségi Gyűlés Elnökségének Tt. 141/1988. sz. törvényrendelete, a Tt. 167/1990. sz. és a Tt. 218/1991. sz. törvénye értelmében,
2. a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 348/1990. sz., 1990. november 1-jének mint a Megbékélés napjának (A politikai erőszak áldozatainak emléke) kihirdetéséről szóló törvénye,
3. a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 422/1991. sz., szeptember 19-ének mint a Szlovák Köztársaság emléknapjának kihirdetéséről szóló törvénye,
4. a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 489/1992. sz., augusztus 29-ének mint a Szlovák Köztársaság állami ünnepének kihirdetéséről szóló törvénye,
5. a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 88/1993. sz., március 25-ének mint a Szlovák Köztársaság emléknapjának való kihirdetéséről szóló törvénye.

6. §
Hatályba lépés
Jelent törvény 1994. január 1-jén lép hatályba, kivéve a 4. §-t, amely a kihirdetés napján lép hatályba.


Michal Kováč s. k.
Ivan Gašparovič s. k.
Vladimír Mečiar s. k.


1) A Tt. 65/1965. sz., a munka törvénykönyvéről szóló törvénye 91. §-ának 1. bek. a későbbi jogszabályok értelmében.
2) A Tt. 93/1951. sz., az állami ünnepről, munkaszüneti napokról, valamint az emlék- és jeles napokról szóló törvényének 1. §-a.
3) A Tt. 93/1951. sz. törvényének 2. §-a a későbbi módosítások értelmében.