Hatályos 2012. július 1-től

535/2011.

A Szlovák Köztársaság Kormányának rendelete, amely szabályozza a Tt. 184/1999. sz., a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvénye és annak későbbi módosításai egyes rendelkezéseinek végrehajtását.


Kelt: 2011. december 19.


A Szlovák Köztársaság Kormánya a Tt. 184/1999. sz., a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvénye és annak későbbi módosításai végrehajtása érdekében (a továbbiakban csak „törvény“) elrendeli:


1. §
(1) A kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatás a törvény 2. §-ának 3. bekezdése szerint a törvény mellékletében közzétett mintában szerepel.
(2) A közigazgatási szerv a 2. § 3. bekezdése szerint azon községben, ahol a kisebbségi nyelv hivatali használatát szabályozó törvény alapján a kisebbségi nyelv használata lehetséges, tájékoztat a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről a közigazgatási szerv székhelyének összes létező tájékoztató rendszerében.

2. §
A kétnyelvű születési anyakönyvi kivonaton, házassági anyakönyvi kivonaton és halotti anyakönyvi kivonaton a kisebbségi nyelven szereplő szöveg az államnyelvű szöveg alatt vagy után következik az államnyelvű szövegével azonos nagyságú és típusú betűvel.

3. §
A kétnyelvű engedélyen, jogosítványon, igazoláson vagy bizonylaton, állásfoglaláson vagy rendeleten az államnyelvű szöveg az okirat bal oldalán szerepel egy oszlopban, a kisebbségi nyelvű szöveg pedig az okirat jobb oldalán szintén egy oszlopban. A kisebbségi nyelvű szöveg betűtípusa és betűnagysága azonos az államnyelvű szöveg betűtípusával és nagyságával.

4. §
A kétnyelvű hivatalos űrlapon a kisebbségi nyelvű szöveg az államnyelvű szöveg alatt vagy után következik. A kisebbségi nyelvű szöveg betűtípusa és betűnagysága azonos az államnyelvű szöveg betűtípusával és nagyságával.

5. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, kivéve a 2-4.§-okat, amelyek 2012. július 1-jén lépnek hatályba.


Iveta Radičová s.k.


A Tt. 535/2001. sz. kormányrendelet melléklete

TÁJÉKOZTATÓ a kisebbségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről
Minta letöltése (hu)
Minta letöltése (sk)