Hatályos 2009. január 1-től

Tt. 632/2008

INTÉZKEDÉS A SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATA MIATT KIKÜLDETÉS SORÁN KELETKEZŐ KÖLTSÉGEK ALAPSZINTŰ TÉRÍTÉSÉRŐL


Kelt: 2008. december 18.


A Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériuma a Tt. 283/2002. sz., az útiköltség-térítésről szóló törvénye 7. §-ának 2. bekezdése értelmében elrendeli:

1. §
Minden megtett 1 km után járó alapszintű térítés összege
a) egy nyomvonalú és háromkerekű jármű esetén 0,050 euró,
b) személygépkocsi esetén 0,183 euró.

2. §
Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép életbe.


Viera Tomanová s.k.