Kelt: 2021.01.21.
SzK. Kk. 14/2021.

A Szlovák Köztársaság 
Közegészségügyi Hivatalának

HIRDETMÉNYE,

mely intézkedéseket rendel el a közegészségügyi vészhelyzet idejére a munkáltatók munkahelyeire és üzemrészlegei területére történő beléptetési rend vonatkozásában


A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala (a továbbiakban csak „hivatal”) a Tt. 355/2007. sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvénye és egyéb más törvénymódosítások és kiegészítések (a továbbiakban csak „törvény”) 5. §-a 4. bek. k) pontja értelmében a COVID-19 világjárványos megbetegedés okán a törvény 59.b § értelmében az alábbi rendeletet adja ki, melyben a 48. § 4. bek. e), s), x) és z) pontja szerint a közegészség veszélye miatt az alábbi intézkedéseket rendeli el:


1. §
Belépés intézmények bel- és külterületeire
(1) A törvény 48. §-a 4. bek. e), s), x) és z) pontja értelmében 2021. január 27-e 05:00 órától 2021. február 2-áig bezárólag az élet- és egészségvédelem érdekében minden intézményüzemeltetőnek, beleértve az iskolák és oktatási létesítmények üzemeltetőit is, elrendelésre kerül, hogy minden személynek, kivéve az 1. § 2. bek.-ben felsoroltakon kívül tiltsa meg a belépést üzemrészlege bel- és külterületeire; ez nem vonatkozik a különleges jogszabályban előírt, üzemrészlegeket korlátozó tilalmakra.1)
(2) Az 1. § 1. bek. szerinti tiltás nem vonatkozik:
a) a mentő- és biztonsági testületek vagy fegyveres testületek feladatot teljesítő tagjára, 
b) arra a személyre, aki negatív RT-PCR teszteredményt vagy 2021. január 18-át követően elvégzett, az Európai Unió területén hiteles COVID-19 megbetegedést kimutató antigénes negatív teszteredményt mutat fel, 
c) arra a személyre, aki átesett a COVID-19 megbetegedésen és erről három hónapnál nem régebbi bizonylatot mutat fel, 
d) arra a személyre, aki bizonyítja, hogy a COVID-19 megbetegedést diagnosztizáltak nála a 2020. november 2-a és 2021. január 17-e közötti időszakban, 
e) arra a személyre, akit beoltottak a COVID-19 megbetegedés elleni vakcina második adagjával is és az oltás napjától számítva legalább 14 nap már eltelt, 
f) a 65 éven felüli személyekre, 
g) a tizedik életévüket be nem töltött gyermekekre, 
h) arra a személyre, akinek egészségi állapota vagy egészségügyi ellenjavallata nem teszi lehetővé a COVID-19 megbetegedés tesztjének végrehajtását, 
i) arra a személyre, aki diagnosztizált középsúlyos vagy súlyos mentális fogyatékosággal él, 
j) arra a személyre, aki súlyos autisztikus spektrumzavarral áll kezelés alatt, 
k) arra a személyre, aki súlyos, veleszületett vagy szerzett immunhiánnyal áll kezelés alatt, 
l) az onkológiai betegségekben szenvedőkre kemoterápiát vagy szervátültetést követően, ha csökkent a fehérvérsejt-számuk (leukopénia), vagy másfajta, az immunrendszert befolyásoló kezelést (pl. biológia terápia) kapnak a gyógyszer, a radioterápia vagy más terápia pl. onkológus, hematológus vagy radiológus által nyújtott rendszeres alkalmazásának elmulasztását elkerülendő, 
m) arra a személyre, aki 2021. január 18-a és 2021. január 26-a között házi karanténban volt vagy karanténra kijelölt lakóobjektumban tartózkodott, vagy karanténintézkedés miatt ideiglenesen munkaképtelenné nyilvánította a háziorvosa vagy házi gyermekorvosa és nem kellett COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatos tesztelésnek alávetnie magát,
n) a személy belépésére a lakóhelyéhez legközelebb eső kiskereskedelmi boltba/üzlethelyiségbe vagy hasonló helyre, a feltétlenül szükséges mértékben és ideig, az alapvetően fontos létszükségleti árucikkek beszerzésekor (főként élelmiszer, gyógyszer, gyógyászati eszközök és segédeszközök, higiéniai eszközök, kozmetikai termékek, állateledel és egyéb állattartási termékek vásárlása, gyermekgondozás biztosítása, házállatok gondozásának biztosítása, üzemanyag-utántöltés),
o) a személy belépésére a gyógyszertárba az engedéllyel bíró gyógyszerészek által nyújtott gyógyszerészeti ellátás érdekében, 
p) a személy belépésére az egészségügyi intézménybe halaszthatatlan egészségügyi ellátás, preventív vizsgálat vagy tervezett egészségügyi beavatkozás igénybevétele céljából, beleértve a családtag vagy rokon kíséretét is, 
q) a személy intézménybe való belépésére COVID-19 megbetegedés RT- PCR tesztjének elvégzése céljából, 
r) a személy intézménybe való belépésére COVID-19 megbetegedés antigén tesztjének elvégzése céljából, 
s) a személy belépésére azon helyre, ahol közeli hozzátartozó temetése zajlik, ahol ez a személy házasságot köt vagy ahol a közeli hozzátartozó keresztelője zajlik, 
t) a személy intézménybe való belépésére, ahol közeli hozzátartozóját vagy rokonát gondozza, aki erre a gondoskodásra rászorul, ha más jogszabály2) másként nem rendelkezik, 
u) a nulladik évfolyamos, első – negyedik évfolyamos tanuló belépésére az alapiskolába, valamint a speciális nevelési igényű tanulók minden évfolyama tanulóinak belépésére az alapiskolájukba, 
v) a gyermek nevelési-preventív tanácsadóba való belépésére, 
w) a személy belépésére azon létesítménybe, ahol az egészségügyi szolgáltató székel, melytől/akitől egészségügyi ellátást vesz igénybe általános orvosi szakellátás területén, gyermek esetén gyermekorvosi szakellátás területén, és az ellátást nyújtó szolgáltatóval szolgáltatásnyújtási szerződéses jogviszonyban áll, a jelen rendelet melléklete szerinti kivételről szóló igazolás átvétele céljából, 
x) a teherfuvarozás gépkocsivezetőire, az autóbusz-közlekedés gépkocsivezetőire, a pilótákra, a repülőgépek legénységének tagjaira és más légiforgalmi személyzetre, a hajóközlekedési legénységekre, a mozdonyvezetőkre, vonatvezetőkre, a Szlovák Köztársaság területére belépő vasúti forgalom szerelvényeinek legénységére és kiszolgáló személyzetére, ha a Szlovák Köztársaság területén nem tartózkodnak a belépés időpontjától számított 48 óránál hosszabb ideig, 
y) arra a személyre, aki büntetőeljárási hatóság előtt jelenik meg büntetőeljárási cselekménnyel kapcsolatosan, 
z) arra a személyre, aki tárgyalásra, fő tárgyalásra vagy nyilvános meghallgatásra érkezik a Tt. 62/2020. sz., a COVID-19 veszélyes emberi járványos betegséggel kapcsolatban kiadott egyes rendkívüli és igazságügyi intézkedésekről szóló törvénye és egyéb törvénymódosítások 3. § 1. bek. a) pontja értelmében. 
(3) Annak hitelesítése érdekében, hogy az adott személyre nem vonatkozik az 1. § 1. bek. szerinti tilalom, az intézmény üzemeltetőjének joga van a bel- vagy külterületére belépő személytől megfelelő okiratot kérni, mellyel bizonyítani tudja az 1. § 2. bekezdésének valamelyik pontjában felsorolt tények egyikét; a létesítmény üzemeltetőjének joga van ebbe az okiratba betekinteni. 
(4) Az 1. § 3. bekezdése szerinti okmány/okirat az 1. § 2. bek. c), d), h)–m) pontja szerinti esetekben helyettesíthető a kivételről szóló, e rendelet melléklete szerinti igazolással vagy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala egyéb rendeleteinek hasonló mellékletében kiadott kivételről szóló igazolással, melyet az egészségügyi ellátást nyújtó, általános orvosi szakterületen végzett orvos állít ki, aki az ellátást nyújtó szolgáltatóval szolgáltatásnyújtási szerződéses jogviszonyban áll; gyermek esetén gyermekorvosi szakellátás területén végzett szerződéses gyermekorvos az illetékes. 
(5) Amennyiben más módja lehetetlen, a kivételről szóló 1. § 4. bekezdése szerinti bizonylat az 1. § 2. bek. h)–l) pontjai esetében helyettesíthető az érintett személy vagy törvényes képviselője arról szóló írásos becsületbeli nyilatkozatával is, hogy a kivétel alá eső személy a népesség azon csoportjába tartozik, amely kivételt kapott a mozgásszabadság Szlovák Köztársaság területén hatályos korlátozásának idejében kötelezővé tett negatív antigénes vagy RT-PCR-teszteredmény felmutatása alól, és amelyben egyidejűleg azt is feltünteti, hogy a becsületbeli nyilatkozatot felmutató személy tudatában áll a jogkövetkezményeknek, melyekkel a becsületbeli nyilatkozatában hamisan feltüntetett adatok járnak.

2. §
Alkalmazottak belépése munkahelyükre és a munkáltató egyéb térségeibe
(1) A törvény 48. §-a 4. bek. s), x) és z) pontja értelmében 2021. január 27-én 05:00 órától február 2-áig bezárólag az élet- és egészségvédelem érdekében minden munkáltatónak elrendelésre kerül, hogy megtiltsa a belépést a munkahelyeire és más térségeibe az alkalmazottainak, a 2. § 2. bek. szerinti alkalmazottak kivételével. 
(2) A 2. § 1. bek. szerinti tilalom nem vonatkozik: 
a) arra a személyre, aki negatív RT-PCR teszteredményt vagy 2021. január 18-át követően elvégzett, az Európai Unió területén hiteles COVID-19 megbetegedést kimutató antigénes negatív teszteredményt mutat fel,
b) arra a személyre, aki átesett a COVID-19 megbetegedésen és erről három hónapnál nem régebbi bizonylatot mutat fel, 
c) arra a személyre, aki bizonyítja, hogy a COVID-19 megbetegedést diagnosztizáltak nála a 2020. november 2-a és 2021. január 17-e közötti időszakban, 
d) arra a személyre, akit beoltottak a COVID-19 megbetegedés elleni vakcina második adagjával is és az oltás napjától számítva legalább 14 nap már eltelt, 
e) tizedik életévét be nem töltött gyermekre, 
f) arra a személyre, akinek egészségi állapota vagy egészségügyi ellenjavallata nem teszi lehetővé a COVID-19 megbetegedés tesztjének végrehajtását, 
g) arra a személyre, aki diagnosztizált középsúlyos vagy súlyos mentális fogyatékosággal él,
h) arra a személyre, aki súlyos autisztikus spektrumzavarral áll kezelés alatt, 
i) arra a személyre, aki súlyos, veleszületett vagy szerzett immunhiánnyal áll kezelés alatt,
j) az onkológiai betegségekben szenvedőkre kemoterápiát vagy szervátültetést követően, ha csökkent a fehérvérsejt-számuk (leukopénia), vagy másfajta, az immunrendszert befolyásoló kezelést (pl. biológia terápia) kapnak a gyógyszer, a radioterápia vagy más terápia pl. onkológus, hematológus vagy radiológus által nyújtott rendszeres alkalmazásának elmulasztását elkerülendő, 
k) arra a személyre, aki 2021. január 18-a és 2021. január 26-a között házi karanténban volt vagy karanténra kijelölt lakóobjektumban tartózkodott, vagy karanténintézkedés miatt ideiglenesen munkaképtelenné nyilvánította a háziorvosa vagy házi gyermekorvosa és nem kellett COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatos tesztelésnek alávetnie magát. 
(3) Annak hitelesítése érdekében, hogy az adott alkalmazottra nem vonatkozik az 2. § 1. bek. szerinti tilalom, a munkáltatónak joga van a munkahelyére vagy a munkáltató más térségeibe belépő alkalmazottól megfelelő okiratot kérni, mellyel bizonyítani tudja az 2. § 2. bekezdésének valamelyik pontjában felsorolt tények egyikét; a munkáltatónak jogában áll ebbe az okiratba betekinteni. 
(4) Az 2. § 3. bekezdése szerinti okmány/okirat az 2. § 2. bek. b), c), f)–k) pontja szerinti esetekben helyettesíthető a kivételről szóló, e rendelet melléklete szerinti igazolással vagy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala egyéb rendeleteinek hasonló mellékletében kiadott kivételről szóló igazolással, melyet az egészségügyi ellátást nyújtó, általános orvosi szakterületen végzett orvos állít ki, akivel az alkalmazott szolgáltatásnyújtási szerződéses jogviszonyban áll; gyermek esetén gyermekorvosi szakellátás területén végzett szerződéses gyermekorvos az illetékes. 
(5) Amennyiben más módja lehetetlen, a kivételről szóló 2. § 4. bekezdése szerinti bizonylat az 2. § 2. bek. f)–j) pontjai esetében helyettesíthető az érintett személy vagy törvényes képviselője arról szóló írásos becsületbeli nyilatkozatával is, hogy a kivétel alá eső személy a népesség azon csoportjába tartozik, amely kivételt kapott a mozgásszabadság Szlovák Köztársaság területén hatályos korlátozásának idejében kötelezővé tett negatív antigénes vagy RT-PCR-teszteredmény felmutatása alól, és amelyben egyidejűleg azt is feltünteti, hogy a becsületbeli nyilatkozatot felmutató személy tudatában áll a jogkövetkezményeknek, melyekkel a becsületbeli nyilatkozatában hamisan feltüntetett adatok járnak. 
(6) Abban az esetben, ha a munkáltató megtagadja a belépést az alkalmazottól a munkahelyére vagy a munkáltató más területeire a 2. § 1. bek. szerint, mivel az alkalmazott nem tudja igazolni, hogy teljesíti a 2. § 2. bek. foglalt kivételek valamelyikét, az ilyen belépési tilalom a belépés azon okból való megtagadásának minősül, hogy az alkalmazott nem felel meg a munkabiztonsági és munkaegészségügyi védelmi követelményeknek.3)

3. §
Közös, átmeneti és zárórendelkezések
(1) Az intézményüzemeltetők és munkáltatók kötelesek minden belépési helyen jól láthatóan kifüggeszteni a jelen rendelet szerinti hirdetményt a belépési tilalomról és a kivételekről.
(2) Intézménynek számít a jelen rendelet céljaira minden középület és magánépület és létesítmény, beleértve a közhatalmi szervek épületeit is, melyeket üzleti vagy nem üzleti célból működtetnek, kivéve a lakóházakat, lakásokat/társasházakat és más, lakhatás célját szolgáló létesítményeket. 

4. §
Hatályosság
Jelen rendelet 2021. január 27-én lép hatályba.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH,
a Szlovák Köztársaság tisztifőorvosa

____________________
1) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának Vv. 13/2021. sz. rendelete, mellyel intézkedések kerülnek elrendelésre egészségügyi vészhelyzet idejére az intézmények és tömegrendezvények vonatkozásában.
2) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának Vv. 13/2021. sz. rendelete, mellyel intézkedések kerülnek elrendelésre egészségügyi vészhelyzet idejére az egészségügyi szolgáltatások nyújtóinak és a szociális szolgáltatások nyújtóinak kötelességei vonatkozásában.
3) A Tt. 124/2006. sz., a biztonság és egészség munkavégzés közben védelméről szóló törvénye 5. §-a a későbbi módosítások értelmében.


A jelen hirdetmény melléklete a hirdetmény PDF-változatában tekinthető meg