Hatályos 2023. március 1-től

Tt. 35/2023.

A Szlovák Köztársaság Kormányának rendelete,

AMELLYEL KIADJA AZON KÖZSÉGEK JEGYZÉKÉT, MELYEKBEN A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ POLGÁRAI A LAKOSSÁG LEGKEVESEBB 15%-ÁT ALKOTJÁK

Kelt 2023. január 25-én


A Szlovák Köztársaság Kormánya a Tt. 184/1999. sz., a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló, többször módosított törvénye 2. § (2) bek. alapján elrendeli:


1. §
Azon községek jegyzékét, valamint e községek és községrészek kisebbségi nyelvű megjelölésének jegyzékét, melyekben a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó, az adott községben állandó lakhellyel rendelkező polgárai két egymást követő népszámlálás alapján a lakosság legkevesebb 15%-át alkotják, e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §
Hatályát veszti a Szlovák Köztársaság Kormányának Tt. 221/1999. sz., a Szlovák Köztársaság kormányának Tt. 534/2011. sz. rendeletével módosított rendelete, amely azon községek jegyzékét tartalmazza, melyekben a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó polgárai a lakosság legkevesebb 20%-át alkotják.

3. §
Ez a kormányrendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.


Eduard Heger s.k.


A Tt. 35/2023. sz. kormányrendeletének melléklete
Azon községek, községrészek és megjelölésük1) JEGYZÉKE, melyekben a Szlovák Köztársaság magyar nemzeti kisebbséghez tartozó polgárai a lakosság legkevesebb 15%-át alkotják