+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o ochrane nefajčiarov
Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (377/2004)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 26.05.2004
Platnosť od: 25.06.2004
Účinnosť od: 01.07.2004
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Účinnosť od Novela Zákon
01.03.2016 241/2015  
20.05.2016 89/2016  
01.07.2013 142/2013  
Hatályos 2016. május 20-tól

Tt. 377/2004.

Törvény
A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL,
valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről


2004. május 26.


Módosítva:
Tt. 465/2005., hatályos 2005. november 1-től
Tt. 378/2008., hatályos 2008. december 1-től
Tt. 461/2008., hatályos 2009. január 1-től
Tt. 87/2009., hatályos 2009. április 1-től
Tt. 87/2009., hatályos 2009. szeptember 1-től
Tt. 547/2010., hatályos 2011. január 1-től
Tt. 142/2013., hatályos 2013. július 1-től
Tt. 241/2015., hatályos 2016. március 1-től
Tt. 89/2016., hatályos 2016. május 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő törvényt alkotta meg:


I. cikkely

1. §
A szabályozás tárgya
Ez a törvény szabályozza
a) az emberek védelmének feltételeit a nikotintól mint a dohányban és dohánytermékekben lévő, függőséget okozó és káros alkotóanyagtól, védelmének feltételeit a függőség kialakulásától, a dohányzás káros hatásaitól és a dohánytermékek egyéb használatától, melyek károsítják a dohányzók és a dohányzás hatásainak közvetlenül kitett nemdohányzók egészségét,
b) az emberek védelmének feltételeit azon termékektől, melyeket dohányzásra szántak, és nem tartalmaznak dohányt.

2. §
Alapfogalmak
(1) A nikotin nikotin típusú alkaloid.
(2) A kátrány nyers, vízmentes és nikotinmentes füstkondenzátum.
(3) A szén-monoxid színtelen, illat- és szagmentes gáz, mely a szerves anyagok tökéletlen égésénél keletkezik, és a cigarettafüst gázfázisában található.
(4) E törvény alkalmazásában
a) a dohánytermékek a külön jogszabály1) szerinti termékek,
b) a dohányzó hely zárt légterű és közvetlenül szellőztethető, dohányzásra kijelölt helyiség,
c) a dohányzó terület általában nem zárt légterű tér, ahol megengedett a dohányzás,
d) a káros anyagok olyan, az emberi szervezetre káros hatású anyagok, melyek dohánytermékekben, azok füstjében és kátrányában találhatóak vagy olyan termékekben, amelyeket dohányzásra szántak, és nem tartalmaznak dohányt,
e) a dohánytermékek piaci bevezetése magába foglalja a dohánytermékek eladásra való kínálatát, értékesítését vagy fogyasztásra való kínálását, raktározásukat vagy szállításukat eladás céljából,
f) az összetevő bármilyen anyag, vagy bármilyen összetevő, kivéve a dohánylevelet és a dohánytermékek gyártásánál vagy előkészítésénél használatos, valamint a kész termékben továbbra is, akár megváltozott, papír, szűrő, tinták és ragasztók formájában jelenlevő dohánynövény egyéb természetes vagy nem feldolgozott részei, 
g) a fogyasztói csomagolás a dohánytermék bármilyen, a fogyasztó számára eladásra szánt egységcsomagolása, 
h) a közétkeztetési egység az ételek és italok felszolgálásával kapcsolatos étkeztetési szolgáltatásokat nyújtó egység,
i) a kereskedelmi egység egy elhatárolt, zárt légterű helyiség, állandó építészeti objektum, mely a fogyasztók számára árueladásra szolgál.
j) a termékek, amelyeket dohányzásra szántak és nem tartalmaznak dohányt, olyan dohánymentes termékek, amelyek fogyasztása a termék elszívásával történik,
k) az áruház egy elhatárolt, zárt légterű terület, állandó építészeti objektum, amelyet kereskedelmi egységek vagy szolgáltatásnyújtásra és árueladásra kijelölt helyiségek összessége alkot, beleértve az egyéb, nyilvánosan hozzáférhető helyiségeket,
l) a hivatali épület egy elhatárolt, zárt légterű terület, állandó építészeti objektum, amely a közhatalmi szervek feladatainak végrehajtására szolgál vagy van kijelölve,1aa)
m) az étel közvetlen fogyasztásra szánt kezelt élelmiszer.

6. §
A dohánytermék és a dohányzásra szánt, nem dohánytartalmú termékek árusítása
(1) Tilos dohánytermék és dohányzásra szánt, nem dohánytartalmú termékek árusítása
a) élelmiszer-üzletekben, kivéve azokat az üzleteket, ahol a dohánytermék árusítására önálló tér vagy állvány van kijelölve,
b) gyermekeknek szánt termékeket kínáló üzletekben,
c) a gyermekintézményekben és játszótereken, alapiskolákban, középiskolákban és oktatási intézményekben, felsőoktatási intézményekben, diákkollégiumokban,
d) egészségügyi intézményekben és szociális szolgáltatást nyújtó intézményekben, beleértve az újságosbódékat, büféket és egyéb árusító helyeket, melyek ezen intézményekben találhatók,
e) házaló kereskedés és távértékesítés útján.
(2) Tilos dohánytermék és dohányzásra szánt, nem dohánytartalmú termékek árusítása 18 éven aluli személyek részére.
(3) Mindenki, aki dohányterméket és dohányzásra szánt, nem dohánytartalmú terméket árusít, köteles megtagadni azok eladását 18 éven aluli személyeknek.
(4) Tilos dohánytermék árusítása árukiadó automata által.

7. §
Dohányzási tilalom
(1) Tilos dohányozni
a) a nyilvános repülőtereken,2a) a nyilvános személyszállítás kötöttpályás járműveiben,2aa) a személyszállítás járműveiben,2ab) az állomások és megállók területén, várótermekben, a védőtetők alatt és a megállókon, a fedett felszállóhelyeken és az utasoknak szánt, ezzel a szállítási formával kapcsolatos zárt légterű nyilvános területeken, a nyílt felszállóhelyeken a felszállóhely kijelölt területétől számított négy méter távolságig,
b) az egészségügyi intézményekben, kivéve dohányzóhelyeket, melyek a pszichiátriai osztályokon vannak kijelölve,
c) elemi iskolákban, középiskolákban és oktatási intézményekben, gyermekintézményekben és játszótereken,
d) felsőoktatási intézményekben és diákkollégiumokban,
e) a szociális szolgáltatást nyújtó intézményekben, kivéve a dohányzóhelyeket,
f) színházakban, mozikban, kiállítóhelyeken, múzeumokban, galériákban és egyéb kulturális létesítményekben, sportlétesítményekben és kereskedelmi egységekben,
g)
1. hivatali épületekben, kivéve a dohányzóhelyeket,
2. az áruházakban, kivéve azokat az építészetileg oly módon elválasztott helyiségeket, hogy a dohánytermékekből, azok füstjéből vagy kátrányából, vagy a dohányzásra szánt és nem dohánytartalmú termékekből származó káros anyagok nem juthatnak át a nyilvánosan hozzáférhető helyiségekbe és nem szennyezik az áruházak nyilvánosan hozzáférhető helyiségeit,
h) közétkezetési létesítményekben, kivéve azokat a létesítményeket, melyekben a nemdohányzók számára a terület legalább 50%-a van fenntartva, amely építészetileg oly módon van elválasztva a dohányzórésztől, hogy a dohánytermékekből, azok füstjéből vagy kátrányából, vagy a dohányzásra szánt és nem dohánytartalmú termékekből származó káros anyagok nem juthatnak át a nemdohányzók részére fenntartott területre, miközben a nemdohányzó részt a létesítmény bejáratánál kell elhelyezni,
i) emberi testet ellátó intézményekben,2b)
j) azokon a területeken, ahol a fiatalkorúak vannak letartóztatva vagy szabadságvesztésüket töltik.
(2) A munkahelyi dohányzási tilalmat külön jogszabály szabályozza.3)
(3) A község önkormányzati rendelet útján korlátozhatja, vagy megtilthatja a dohányzást egyéb nyilvános helyeken is.

8. §
A természetes személyek-vállalkozók és jogi személyek kötelességei
(1) A természetes személy-vállalkozó és jogi személy köteles
a) megteremteni a nemdohányzók védelmének feltételeit a dohánytermékekből, azok füstjéből vagy kátrányából, vagy a dohányzásra szánt és nem dohánytartalmú termékekből származó káros anyagoktól,,
b) e törvény szerint bebiztosítani a tiltások és korlátozások betartását.
(2) Mindenki, aki dohánytermékeket és dohányzásra szánt, nem dohánytartalmú termékeket árusít, köteles látható helyen elhelyezett közleménnyel figyelmeztetni a nyilvánosságot a 6. § (2) bek. alapján.
(3) A természetes személy-vállalkozó és jogi személy, aki olyan intézményeket működtet, melyekben tilos a dohányzás, köteles a dohányzás tiltására felhívni a nyilvánosság figyelmét biztonsági és egészségügyi jelzéssel,3a) melyet látható helyen kell elhelyezni.
(4) Azokon a területeken, ahol a 7. § szerint tilos a dohányzás, látható helyen közleményt kell elhelyezni azzal az információval, hogy hol és mely, a 9. § alapján e törvény betartásának ellenőrzést végrehajtani köteles szerveknél lehet bejelentést tenni e törvény megsértéséről.

9. §
Ellenőrzés
(1) E törvény betartásának ellenőrzését a következő ellenőrző szervek kötelesek végrehajtani:
a) Szlovák Kereskedelmi Felügyelet,
b) Szlovák Köztársaság Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hatósága,
c) a közigazgatási szervek közegészségügy részlegei (a továbbiakban „közegészségügyi szervek“),4)
d) a község,
e) a vasúti, autóbusz és egyéb rendszeres személyszállítás üzemeltetői,
f) a rendőrség.
(2) E törvény 6. §-a szerint megállapított törvénysértéseket az (1) bekezdés b)-f) pontjaiban megnevezett ellenőrző szervek haladéktalanul jelentik a Szlovák Kereskedelmi Felügyeletnek.
(3) E törvény 6. és 7. §-a szerint megállapított törvénysértéseket az (1) bekezdés a), b), d)-f) pontjaiban megnevezett ellenőrző szervek jelentik a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának.
(4) E törvény munkahelyeken való betartásának ellenőrzésére a munkáltatókon kívül a munkaügyi felügyeleti szervek és az egészségvédelmi szervek jogosultak.4)

10. §
Közigazgatási bírságok
(1) A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet 331 eurótól 6 638 euróig terjedő bírságot szab ki természetes személy-vállalkozónak és jogi személynek, amely figyelmen kívül hagyja a dohánytermékeket és dohányzásra szánt, nem dohánytartalmú termékek árusítására vonatkozó tiltást és korlátozást a 6. § szerint.
(2) A Szlovák Köztársaság Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hatósága 3 319 eurótól 331 939 euróig terjedő bírságot szab ki, ha az (1) és (2) bekezdés szerinti tettet a dohánytermékek és dohányzásra szánt, nem dohánytartalmú termékek gyártója, importőre vagy forgalmazója az ezen dohánytermékek és dohányzásra szánt, nem dohánytartalmú termékek nagykereskedelmi forgalomba való bevezetésénél követi el.
(3) A Szlovák Köztársaság Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hatósága 3 319 eurótól 331 939 euróig terjedő bírságot szab ki, ha a (2) bekezdés szerinti tettet a dohánytermékeket és dohányzásra szánt, és nem dohánytartalmú termékeket gyártó vagy importáló az ezen dohánytermékek és dohányzásra szánt, és nem dohánytartalmú termékek kiskereskedelmi forgalomba való bevezetésénél követi el.
(4) A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet 500 eurótól 15 000 euróig terjedő bírságot szab ki természetes személy-vállalkozónak és jogi személynek, ha nem biztosítja be a 8. § (2)-(4) bekezdések szerinti korlátozások betartását.
(5) A közegészségügyi szervek 500 eurótól 15 000 euróig terjedő bírságot szabnak ki természetes személy-vállalkozónak és jogi személynek, ha nem biztosítja be a 7. § (1) bekezdése b)-i) pontjai szerinti tiltások betartását.
(6) E törvény szerinti bírságokat az ellenőrző hatóság által megállapított kötelességszegés megállapításának napját követő két éven belül lehet kiszabni, legkésőbb azonban a kötelességszegés napjától számított öt éven belül.
(7) A bírság kiszabásánál figyelembe veendő a kötelességszegés súlyossága, időtartama és a keletkezett vagy fenyegető egészségre káros következmények.
(8) A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, közegészségügyi szervek és a Szlovák Köztársaság Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hatósága által kiszabott bírságokból származó bevételek az állami költségvetés bevételét képezik.
(9) Ha ez a törvény nem határoz másként, a bírságok kiszabására a közigazgatási eljárásról szóló általános előírások vonatkoznak.5)

11. §
Szabálysértések
(1) Szabálysértést követ el, aki:
a) megsérti a dohányzási tilalmat a 7. § (1) bek. a) pontja szerint,
b) megsérti a dohányzási tilalmat a 7. § (1) bek. b)-i) pontjai szerint,
c) lehetővé teszi a dohánytermékek és dohányzásra szánt, nem dohánytartalmú termékek fogyasztását 18 éven aluli személynek,
d) megsérti a dohányzási tilalmat a 7. § (1) bek. j) pontja szerint.
(2) Az (1) bek. a), b) és d) pontjai szerinti szabálysértésekért 331 euró bírságot lehet kiszabni.
(3) Az (1) bek. c) pontja szerinti szabálysértésért 497 euró bírságot lehet kiszabni.
(4) Az (1) bek. a) pontja szerinti szabálysértésekben a községek járnak el, helyszíni eljárás keretén belül eljárhat a községi rendőrség és az állami rendőrség is.
(5) Az (1) bek. b) és c) pontjai szerinti szabálysértésekben a közegészségügyi szervek4) járnak el, helyszíni eljárás keretén belül eljárhatnak a 9. § (1) bek. a), b), d) és f) pontjaiban megnevezett szervek is.
(6) Az (1) bek. d) pontja szerinti szabálysértésekben külön jogszabály által meghatározott szervek járnak el.5a)
(7) A szabálysértésekre és az eljárásokra a szabálysértésekről szóló általános előírások vonatkoznak.6)
(8) A kiszabott bírságokból származó bevételek az állami költségvetés bevételét képezik, kivéve a község által kiszabott bírságokból származó bevételek, melyek a község bevételét képezik.

12. §
Átmeneti rendelkezések
(1) Azok a dohánytermékeket, melyek nem felelnek meg a 4. §-ban foglaltaknak, és cigarettákat és az 5. § szerinti követelményeket legkésőbb 2004. október 31-ig lehet a gyártani és a Szlovák Köztársaság területére importálni; nikotintartalmuk nem haladhatja meg a 1,2 mg/cig.-t és kátránytartalmuk nem haladhatja meg a 12 mg/cig.-t.
(2) Az (1) bekezdés szerinti cigaretta forgalomba hozásának legkésőbb 2005. május 31-én véget kell érnie.
(3) A dohánytermékek forgalmazásának, kivéve az (1) bekezdés szerinti cigarettáét, legkésőbb 2005. május 31-én véget kell érnie.
(4) A dohánytermékek gyártója és importőre a minisztériumnak először legkésőbb 2004. december 1-jéig köteles a 3. § szerinti jelentést előterjeszteni.
(5) Más, mint tizenkilenc vagy húsz szálas fogyasztói kiszerelésű cigarettát, kivéve a tíz szálas kiszerelésű csomagolást. A Szlovák Köztársaságban előállítani vagy oda behozni legkésőbb 2009. január 1-jéig lehet. 
(6) Más, mint tizenkilenc vagy húsz szálas fogyasztói kiszerelésű cigarettát, kivéve a tíz szálas kiszerelésű csomagolást, legkésőbb 2009. szeptember 30-áig lehet árusítani.
(7) A tíz szálas fogyasztói kiszerelésű cigarettát legkésőbb 2010. január 31-éig lehet gyártani vagy behozni a Szlovák Köztársaság területére.
(8) A tíz szálas fogyasztói kiszerelésű cigarettát legkésőbb 2010. július 31-éig lehet árusítani.
(9) A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség 10 000-20 000 szlovák korona büntetést szabhat ki arra a természetes személy-vállalkozóra vagy jogi személyre, aki a Szlovák Köztársaság területén más mint tizenkilenc vagy húsz szálas fogyasztói kiszerelésű cigarettát állít elő vagy forgalmaz 2009. január 31-ét követően, kivéve a tíz szálas fogyasztói kiszerelésű cigarettát.
(10) A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség 10 000-20 000 szlovák korona büntetést szabhat ki arra a természetes személy-vállalkozóra vagy jogi személyre, aki a Szlovák Köztársaság területén más mint tizenkilenc vagy húsz szálas fogyasztói kiszerelésű cigarettát állít elő vagy forgalmaz 2009. szeptember 30-át követően, kivéve a tíz szálas fogyasztói kiszerelésű cigarettát.
(11) A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség 10 000-20 000 szlovák korona büntetést szabhat ki arra a természetes személy-vállalkozóra vagy jogi személyre, aki a Szlovák Köztársaság területén tíz szálas fogyasztói kiszerelésű cigarettát állít elő vagy forgalmaz 2010. január 31-ét követően.
(12) A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség 10 000-20 000 szlovák korona büntetést szabhat ki arra a természetes személy-vállalkozóra vagy jogi személyre, aki tíz szálas fogyasztói kiszerelésű cigarettát forgalmaz 2010. július 31-ét követően.

12.a §
Átmeneti rendelkezések a 2013. július 1-től hatályos szabályozásokhoz
(1) A dohánytermék 4. § 5. bekezdése szerinti csomagolását, kivéve a nem dohányzásra szánt dohánytermék csomagolását, legkésőbb 2014. március 27-ig lehet kiegészítő figyelmeztetésekkel megjelölni e törvény 4. § 4. bekezdése értelmében a 2013. június 30-ig hatályos törvény szerint.
(2) Azon dohányterméket, kivéve a nem dohányzásra szánt dohányterméket, amely 4. § 5. bekezdése szerinti csomagolása e törvény 4. § 4. bekezdése értelmében 2013. június 30-ig hatályos törvény szerint van kiegészítő figyelmeztetéssel megjelölve, 2016. március 28-ig lehet forgalomba hozni.
(3) Azon természetes személynek-vállalkozónak és jogi személynek, aki a 7. § 1. bekezdés szerint létesítményt működtet, amelyben 2013. július 1-től tilos a dohányzás, a 8. § 3. bekezdése és a 8. § 4. bekezdése szerinti kötelezettségeket legkésőbb 2013. december 31-ig teljesítenie kell.
(4) Az e törvény szerinti eljárások, melyek nem lettek 2013. június 30-ig jogerősen lezárva, e törvény 2013. június 30-ig hatályos jogi állapot szerint kerülnek lezárásra.

12.b §
Átmeneti rendelkezések a 2016. március 1-től hatályos szabályozásokhoz
(1) Tizenkilenc cigarettaszálat tartalmazó fogyasztói csomagolás a Szlovák Köztársaság területén 2016. március 31-ig forgalmazható.
(2) A külön jogszabály7) szerint 20 gramm dohányt tartalmazó fogyasztói csomagolás a Szlovák Köztársaság területén 2017. május 20-ig forgalmazható.

13. §
Záró rendelkezések
Ezzel a törvénnyel implementálódnak az Európai Unió mellékletben feltüntetett kötelező jogi irányelvei.

14. §
Hatályon kívül helyezés
A Törvénykönyv 147/2001. sz. törvényével módosított, a nemdohányzók védelméről szóló 67/1997. sz. törvény, 553/2001. sz. törvény, 23/2002. sz. törvény és a 128/2002. sz. törvény hatályon kívül helyeződik.


VI. cikkely
Hatályosság
A törvény 2004. július 1-jén lép hatályba.


Rudolf Schuster s. k.
Pavol Hrušovský s. k.
Mikuláš Dzurinda s. k.


1) A Tt. 89/2016. sz. törvénye a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártásáról, megjelöléséről és árusításáról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről, 2. § 3. bek. d) pont.
1a) Pl. a Kereskedelmi törvénykönyv 18. és 19. §-a
1aa) A Tt. 514/2003. sz., a közhatalom gyakorlása során okozott károkért való felelősségről és némely törvények módosításáról szóló törvény 2. §-ának 2. bek. b) pontja értelmében.
2) A Tt. 264/1999. sz., az árucikkek műszaki követelményeiről és ekvivalenciájáról szóló törvénye
2a) A polgári légiforgalmi törvény, Tt. 143/1998. sz., 2. § j) pont.
2aa) A Tt. 513/2009 sz., a kötöttpályákról és némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 20. §-ának 1. és 2. bekezdése
A Tt. 514/2009. sz., a kötöttpályákon történő közlekedésről szóló törvénye 2. §-ának 1. bekezdése
2ab) A Tt. 56/2012. sz. törvénye a közúti közlekedésről
2b) A Tt. 355/2007. sz., a közegészség védelméről szóló törvényének 23. §-a
3) A Tt. 124/2006. sz., a munkabiztonsági és munka-egészségügyi törvény 6. §-ának 5. bek.
3a) A Szlovák Köztársaság Kormánya 387/2006. sz., a munkabiztonsági és -egészügyi jelzésekről szóló rendeletének 2. sz. melléklete
4) A Tt. 355/2007. sz. törvény 3. § (1) bek.-e.
5) A közigazgatási eljárásról (közigazgatási rendtartás) szóló módosított 71/1967. sz. törvény.
5a) A szabadságvesztés-büntetés letöltéséről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 475/2005. sz. törvény 6. §-a.
6) A Szlovák Nemzeti Tanács szabálysértésekről szóló módosított 372/1990. sz. törvénye.
7) A Tt. 106/2004. sz., a dohánytermékek jövedéki adójáról szóló törvénye 5. §-ának 2. bek. a későbbi jogszabályok értelmében.


Melléklet a 377/2004 sz. törvényhez

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTVETT KÖTELEZŐ JOGI IRÁNYELVEINEK JEGYZÉKE
1. Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 5-i 2001/37/EK dohányáruk gyártására, forgalmazására és értékesítésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló irányelve (Az EU Közlönyének különkiadása, 15. fejezet, 6. kötet; az EK Közlönye, L 194, 2001.07.18.).
2. A Bizottság 2012. március 7-i 2012/9/EU sz. irányelve, amely módosítja és kiegészíti az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK sz., a dohányáru gyártására, forgalmazására és értékesítésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló irányelvének I. mellékletét (EU Közlönye L 69, 2012.03.08.).
3. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EU irányelve ( 2014. április 3. ) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései átvételéről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29.)
Časová verzia účinná od 20. mája 2016

377/ 2004 Z. z.

Zákon
O OCHRANE NEFAJČIAROV
a o zmene a doplnení niektorých zákonov


z 26. mája 2004


Zmena:
465/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra 2005
378/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2008
461/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2009
87/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2009
87/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2009
547/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2011
142/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2013
241/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2015
89/2016 Z. z. s účinnosťou od 20. mája 2016


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia,
b) podmienky ochrany ľudí pred výrobkami, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak.

§ 2
Základné pojmy
(1) Nikotín sú alkaloidy nikotínového typu.
(2) Decht je surový bezvodý a beznikotínový kondenzát dymu.
(3) Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez vône a bez zápachu, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní organických látok a je obsiahnutý v plynnej fáze cigaretového dymu.
(4) Na účely tohto zákona
a) tabakové výrobky sú výrobky podľa osobitného predpisu,1)
b) fajčiareň je uzavretá a priamo vetrateľná miestnosť určená na fajčenie,
c) fajčiarsky priestor je spravidla neuzavretý priestor, v ktorom je povolené fajčiť,
d) škodlivé látky sú látky so škodlivým účinkom na ľudský organizmus nachádzajúce sa v tabakových výrobkoch alebo v ich dyme a dechte alebo vo výrobkoch, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) uvádzanie tabakových výrobkov na trh zahŕňa ponúkanie tabakových výrobkov na predaj, ich predaj alebo ponúkanie na spotrebu, ich skladovanie alebo prepravu na potreby predaja,
f) zložka je akákoľvek látka alebo akákoľvek zložka okrem tabakového listu a iných prírodných alebo nespracovaných častí tabakovej rastliny, ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave tabakového výrobku a naďalej je prítomná v hotovom výrobku, hoci aj v zmenenej forme, vrátane papiera, filtra, atramentov a lepidiel,
g) spotrebiteľské balenie je akékoľvek jednotkové balenie tabakového výrobku, ktorý je určený na predaj pre spotrebiteľa,
h) zariadenie spoločného stravovania je zariadenie, v ktorom sa poskytujú stravovacie služby spojené s podávaním pokrmov a nápojov,
i) predajňa je vymedzený, uzavretý priestor, stály architektonický objekt určený na predaj tovaru spotrebiteľom.
j) výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, sú všetky výrobky neobsahujúce tabak, ktorých spôsob užívania je fajčením,
k) obchodný dom je vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov,
l) úradná budova je vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý slúži alebo je určený na plnenie úloh orgánov verejnej moci,1aa)
m) pokrm je upravená potravina určená na bezprostredné požívanie.

§ 6
Predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak
(1) Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
a) v predajniach potravín okrem predajní, ktoré majú na predaj tabakových výrobkov vyčlenený samostatný priestor alebo stojan,
b) v predajniach s tovarom určeným pre deti,
c) v predškolských zariadeniach a na detských ihriskách, v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, na vysokých školách, v študentských domovoch,
d) v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v týchto zariadeniach,
e) formou podomového predaja a zásielkového predaja.
(2) Zakazuje sa predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov.
(3) Každý, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.
(4) Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov z automatov.

§ 7
Zákaz fajčenia
(1) Zakazuje sa fajčiť
a) na verejných letiskách,2a) v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy,2aa) vo vozidlách osobnej dopravy,2ab) v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
b) v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach,
c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
d) vo vysokých školách a v študentských domovoch,
e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní,
f) v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach,
g) v
1. úradných budovách okrem fajčiarní,
2. obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťovali verejne prístupné priestory obchodných domov,
h) v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia,
i) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,2b)
j) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.
(2) Zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje osobitný predpis.3)
(3) Obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach.

§ 8
Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb
(1) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba sú povinné
a) utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
b) zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení podľa tohto zákona.
(2) Každý, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, je povinný upozorniť verejnosť na zákaz podľa § 6 ods. 2 oznamom umiestneným na viditeľnom mieste.
(3) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením,3a) ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste.
(4) V priestoroch, kde je podľa § 7 zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.

§ 9
Kontrola
(1) Kontrolu dodržiavania tohto zákona sú povinné vykonávať tieto kontrolné orgány:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
c) orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgány verejného zdravotníctva“),4)
d) obec,
e) prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej dopravy,
f) Policajný zbor.
(2) Zistené porušenia zákona podľa § 6 kontrolné orgány uvedené v odseku 1 písm. b) až f) bezodkladne oznámia Slovenskej obchodnej inšpekcii.
(3) Zistené porušenia zákona podľa § 6 a 7 kontrolné orgány uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) až f) oznamujú Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
(4) Kontrolu dodržiavania tohto zákona na pracoviskách sú oprávnené vykonávať okrem zamestnávateľov orgány inšpekcie práce a orgány na ochranu zdravia.4)

§ 10
Správne delikty
(1) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 331 eur do 6 638 eur fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nerešpektuje zákaz alebo obmedzenie predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, podľa § 6.
(2) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky uloží pokutu od 3 319 eur do 331 939 eur, ak sa konania podľa odsekov 1 a 2 dopustí výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pri veľkoobchodnej činnosti smerujúcej k uvádzaniu týchto tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, do obehu.
(3) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky uloží pokutu od 3 319 eur do 331 939 eur, ak sa konania podľa odseku 2 dopustí výrobca alebo dovozca tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pri maloobchodnej činnosti smerujúcej k uvádzaniu týchto tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, do obehu.
(4) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie obmedzení podľa § 8 ods. 2 až 4.
(5) Orgány verejného zdravotníctva uložia pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i).
(6) Pokuty podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď kontrolný orgán zistil porušenie povinností, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď bola povinnosť porušená.
(7) Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť porušenia povinností, čas trvania a na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na zdravie.
(8) Výnosy z pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou, orgánmi verejného zdravotníctva a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky sú príjmom štátneho rozpočtu.
(9) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ukladanie pokút všeobecné predpisy o správnom konaní.5)

§ 11
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i),
c) umožní užívať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, osobe mladšej ako 18 rokov,
d) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. j).
(2) Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d) možno uložiť pokutu do 331 eur.
(3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do 497 eur.
(4) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) prejednávajú obce; v blokovom konaní ich môžu prejednávať aj obecná polícia a Policajný zbor.
(5) Priestupky uvedené v odseku 1 písm. b) a c) prejednávajú orgány verejného zdravotníctva;4) v blokovom konaní ich môžu prejednávať aj orgány uvedené v § 9 ods. 1 písm. a), b), d) a f).
(6) Priestupky uvedené v odseku 1 písm. d) prejednávajú orgány ustanovené v osobitnom predpise.5a)
(7) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.6)
(8) Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosov z pokút za priestupky uložené obcou, ktoré sú príjmom obce.

§ 12
Prechodné ustanovenia
(1) Tabakové výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 4, a cigarety aj požiadavky podľa § 5, možno vyrábať a dovážať na územie Slovenskej republiky najneskôr do 31. októbra 2004; obsah nikotínu v nich nesmie prekročiť 1,2 mg/cig. a obsah dechtu nesmie prekročiť 12 mg/cig.
(2) Uvádzanie cigariet podľa odseku 1 do obehu sa musí skončiť najneskôr do 31. mája 2005.
(3) Uvádzanie tabakových výrobkov okrem cigariet podľa odseku 1 do obehu sa musí skončiť najneskôr do 31. mája 2005.
(4) Výrobca a dovozca tabakových výrobkov predložia ministerstvu po prvýkrát správu podľa § 3 najneskôr do 1. decembra 2004.
(5) Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov, s výnimkou spotrebiteľského balenia cigariet s obsahom desať kusov, možno vyrábať alebo dovážať na územie Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára 2009.
(6) Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov, s výnimkou spotrebiteľského balenia cigariet s obsahom desať kusov, možno predávať najneskôr do 30. septembra 2009.
(7) Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom desať kusov možno vyrábať alebo dovážať na územie Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára 2010.
(8) Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom desať kusov možno predávať najneskôr do 31. júla 2010.
(9) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo dováža na územie Slovenskej republiky spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov po 31. januári 2009, s výnimkou spotrebiteľského balenia cigariet s obsahom desať kusov.
(10) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá predáva spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov po 30. septembri 2009, s výnimkou spotrebiteľského balenia cigariet s obsahom desať kusov.
(11) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo dováža na územie Slovenskej republiky spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom desať kusov po 31. januári 2010.
(12) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá predáva spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom desať kusov po 31. júli 2010.

§ 12a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1) Balenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 5 okrem tabakového výrobku, ktorý nie je určený na fajčenie, možno označovať dodatočným varovaním podľa § 4 ods. 4 tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013 najneskôr do 27. marca 2014.
(2) Balenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 5 okrem tabakového výrobku, ktorý nie je určený na fajčenie, na ktorom je uvedené dodatočné varovanie podľa § 4 ods. 4 tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013, možno uvádzať na trh najneskôr do 28. marca 2016.
(3) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorí prevádzkujú zariadenia podľa § 7 ods. 1, v ktorých sa od 1. júla 2013 zakazuje fajčiť, sú povinní splniť povinnosť podľa § 8 ods. 3 a § 8 ods. 4 najneskôr do 31. decembra 2013.
(4) Konania podľa tohto zákona, ktoré neboli právoplatne skončené do 30. júna 2013, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013.

§ 12b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2016
(1) Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom 19 kusov možno predávať na území Slovenskej republiky do 31. marca 2016.
(2) Spotrebiteľské balenie tabaku, ktoré obsahuje 20 g tabaku podľa osobitného predpisu,7) možno predávať území Slovenskej republiky do 20. mája 2017.

§ 13
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z. a zákona č. 128/2002 Z.z.


Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.


Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


1) § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a) Napríklad § 18 a 19 Obchodného zákonníka.
1aa) § 2 písm. b) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
2) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a) § 2 písm. j) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2aa) § 20 ods. 1 a 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
2ab) § 8 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.“
2b) § 23 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3a) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
4) § 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z..
5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
5a) § 6 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
7) § 5 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.


Príloha k zákonu č. 377/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, uvádzania a predaja tabakových výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.6; Ú. v. ES L 194, 18. 07. 2001).
2. Smernica Komisie 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2012).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014).