+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (OLP/2777/2020)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 29.03.2020
Platnosť od: 30.03.2020
Účinnosť od: 30.03.2020
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HIVATALA


Szám: OLP/2777/2020
Pozsony, 2020.03.29.


A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának intézkedése a közegészségügyi vészhelyzet idejére


A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala mint a közegészségügy terén illetékes államigazgatási hatóság a Tt. 355/2007. sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló, többször módosított törvénye 5. §-a 4. bekezdésének h) pontja értelmében – a Szlovák Köztársaság Kormánya 2020. március 11-én kelt 111. sz. határozata által meghirdetett rendkívüli helyzet miatt és az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója által 2020. március 11-én kihirdetett COVID-19 világjárvány miatt – a Központi Válságstáb 2020. március 27-ei ülése határozatainak értelmében a Tt. 355/2007. sz. törvénye 48. §-a 4. bek. c) és e) pontja szerint elrendeli

az alábbi intézkedéseket:

A) 2020. március 30-án 6:00 órától egészen a visszavonásig bezárásra kerülnek a kiskereskedelmi üzletegységek és minden szolgáltatást nyújtó üzemegyeség, kivéve
1. az élelmiszert, húst és hentesárut, kenyeret és péksüteményt, gyümölcsöt és zöldséget árusító boltokat, a különleges csecsemő- és gyermektáplálási élelmiszerboltokat, valamint a gyógyászati célú élelmiszert árusító boltokat,
2. a drogériákat,
3. a gyógyszertárakat, a gyógyászati segédeszközök kiadóit és a látszerészeti egységeket,
4. az újságárusítókat és dohányboltokat,
5. az állalteledel-árusítókat és állatorvosi rendelőket,
6. a távközlési szolgáltatók üzemegységeit,
7. a közétkeztetési egységeket és gyorsbüféket,
8. a postai, banki, biztosítói és lízingszolgáltató egységeket,
9. az internetes bolti szolgáltatókat (e-shop), melyeknél helyben vagy futárszolgálattal lehet átvenni az árut,
10. a mosodákat és ruhatisztítókat,
11. az üzemanyagtöltő-állomásokat,
12. a temetkezési szolgáltatásokat, temetői és krematóriumi szolgáltatásokat,
13. az autószervízeket, a pneuszervízeket és autómentő-szolgáltatásokat,
14. a műszaki vizsgákat és emissziós ellenőrzést végző szolgáltatókat,
15. a számítástechnikai és távkommunikációs szervízeket,
16. a tárgyakat és árut szállító taxi-szolgáltatásokat,
17. az ügyvédi irodákat és jegyzőségeket, végrehajtókat, csődbiztosságokat, békéltetői szolgáltatásokat, árverezőket, döntőbírókat, hiteles szakértőket, tolmácsokat és fordítókat,
18. kulcsmásoló szolgálatokat,
19. a gyűjtőudvarokat,
20. a méteráru- és rövidáruboltokat,
21. a kerékpárboltokat és -javítókat,
22. a kertészeti és kertésztechnikai boltokat, ha az üzemegység belső bolti alapterülete nem haladja meg a 2000 m2-t,
23. az építőanyag, szerelvény- és villamossági szerelvényboltokat, a vasárut, festék- és lakkboltokat, ha az üzemegység belső bolti alapterülete nem haladja meg a 2000 m2-t.

B) 2020. március 30-án 6:00 órától egészen a visszavonásig tilos az ügyfelek jelenléte a közétkeztetési egységekben és a gyorsbüfékben; ez a tilalom nem vonatkozik az étkezési szolgáltatást nyújtó egységen kívüli értékesítésre (például a gyorsbüfé külterületre nyíló kiadóablakán keresztül, vagy az étel elvitelére anélkül, hogy az üzemegységbe be kelljen lépni).

C) 2020. március 30-án 6:00 órától egészen a visszavonásig az ezen intézkedés A) pontjában felsorolt kiskereskedelmi üzletegységeknek és minden szolgáltatást nyújtó üzemegyeségnek elrendelésre kerül a Tt. 355/2007. sz. törvénye 48. §-a 4. bek. e) pontja értelmében a vásárlók (ügyfelek) és alkalmazottak vonatkozásában a következő higiéniai lépések betartása:
– Az egységbe történő belépést és ott-tartózkodást csak eltakart felső légutakkal lehet engedélyezni (pl. maszk, sál, kendő stb.),
– az egységbe történő belépéskor fertőtlenítőszert kell alkalmazni a kezekre vagy egyszer használatos kesztyűt kell nyújtani,
–  sorban álláskor a vevők legalább 2 m-es távolságot tartsanak egymás között,
– az egységben egyszerre legfeljebb 25 m2 alapterületenként egy-egy vevő tartózkodhat,
– az egység minden bejáratánál jól láthatóan kifüggeszteni a  hirdetményt a fenti higiéniai rendelkezésekről és a kereskedelmi egységben egyszerre maximálisan tartózkodható vevők számáról.

D) 2020. március 30-ától egészen a visszavonásig az ezen intézkedés A) pontjának 1. és 2. alpontjában felsorolt kiskereskedelmi üzletegységeknek vagy üzemegységeknek kötelességük biztosítani, hogy hétfőtől szombatig bezárólag 9:00 és 12: óra között az üzletegységbe csak 65 év feletti életkorú vevők léphessenek be.

E) 2020. március 30-án 6:00 órától egészen a visszavonásig az üzletházak üzemeltetőire nézve elrendelésre kerül a Tt. 377/2004. sz. törvény 2. § 4. bek. k) pontja alapján, hogy zárják be a létesítményükben működő összes kiskereskedelmi egységet és összes szolgáltatásnyújtó egységet, kivéve az A pont 1 – 10. alpontjában felsorolt egységeket.

Indoklás

A Szlovák Köztársaság Kormánya a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 42/1994. sz., többször módosított polgári védelmi törvénye értelmében 2020.03.12-én 6:00 órától rendkívüli helyzetet hirdetett ki II. fokú közegészségügyi veszély fennállása miatt. 
Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója 2020. március 11-én hirdette ki a COVID-19 világjárványt.
A Központi Válságstáb a 2020. március 27-ei ülésén határozatban rendelte el, hogy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala intézkedéseket léptessen életbe a közegészségi veszély idejére, melyekkel a fenti kötelező rendelkezések szerint megtiltja vagy korlátozza az üzemegységek működését, egyben a kiskereskedelmi és szolgáltató egységek üzemeltetőinek kötelezően betartandó (járványellenes) higiéniai szabályokat ír elő.
Ezen intézkedések célja az emberek közti szociális érintkezés maximális mértékű ideiglenes korlátozása – kivéve a kiskereskedelmi árusítás és néhány közszolgáltatás feltétlenül szükséges területét – úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozza a járványos COVID-19 közösségen belüli terjedését.

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala hangsúlyozza, hogy intézkedésének célja az emberek egészségének védelme és az elhalálozások megelőzése.

Az intézkedés figyelmen kívül hagyása szabálysértés a Tt. 355/2007. sz. törvénye 57. §-a 33. bek. a) pontja értelmében, amiért a közegészségügyi hatóság illetékes regionális hivatala a Tt. 355/2007. sz. törvénye 57. §-a 41. bek. a) pontja szerint pénzbírságot szab ki 20 000 euróig terjedő összegben.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
a Szlovák Köztársaság tisztifőorvosa
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Číslo: OLP/2777/2020
Bratislava 29.03.2020


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
18. prevádzok kľúčových služieb,
19. zberných dvorov,
20. predajní metrového textilu a galantérie,
21. predajní a servisov bicyklov,
22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
–  vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
–  pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
–  v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
–  počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
–  na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10.

Odôvodnenie

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.
Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 27. marca 2020 uložil Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok v rozsahu uvedenom v záväznej časti tohto opatrenia a zároveň uloží prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať hygienické (protiepidemické) opatrenia.
Cieľom tohto opatrenia je potreba dočasného maximálneho obmedzenia sociálnych kontaktov medzi ľuďmi, s výnimkou maloobchodného predaja a predaja služieb v nevyhnutných oblastiach, tak aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky